Inred med chakras färger

03:43:00 Unknown 1 Comments

Chakras färger och dess betydelse

Chakra färger reflekterar olika frekvenser av ljus och energi som förknippas med varje energicentrum. Genom att inreda ditt meditationsrum eller hörna kan du inspireras av chakras färger.

Röd chakra färg: Rött är färgen på rotchakrat, som är beläget på basen av ryggraden och är det chakra som vibrerar med lägst frekvens, dvs det långsammaste av våra sju chakran. Röd chakra färg symboliserar säkerhet, överlevnad, den fysiska kroppen med koppling till jorden.
Varm eller kall kan du använda kudden innanför byxlinningen som en punktvärmare för mage eller ryggslut eller som lugnande tryck över ögonlocken utan att värmas eller kylas.

Orange är färgen på sakralchakrat, placerat ca tre fingerbredder under naveln och har betydande för känslor, kreativitet, sexualitet, flöde med koppling till vatten.
En lite större cylinderkudde/yogabolster 60 lång och 20 cm i diameter. använd som meditationskudde, nack eller knästöd. Musklerna i bäcken och ryggslut slappnar lättare av när knäna är lätt böjda med en cylinderkudde som stöd, använd när du ligger i sängen eller i på golvet.
Beläget ovanför naveln finner vi den Solarplexus Chakra chakra som representeras av den gula färgen och symboliserar mentala aktiviteter, intellekt och personlig makt.

Grön är färgen på hjärtchakrat och är ansluten med kärlek, integration och medkänsla.
Mjuk meditationsmatta (zabuton)

Färgen på hals chakra är blå och symboliserar självuttryck, uttryck av sanning, kreativa uttryck och kommunikation.
En bönformad meditationskudde lämplig för lotus- och halvlotusställning. Kuddens urskålning ger plats för hälen, den ger stöd även för övre delen av låren.

Mitt emellan ögonbrynen, finner vi det tredje ögat, som har färgen lila (eller djup indigo blå) och väcker intuition och inre visdom.


Vitt är färgen på kronchakrat, beläget på hjässan och symboliserar det universella samband med andlighet, medvetenhet.


Färgerna är inte nödvändigtvis en bestämd, inställd mening, utan snarare återspeglar aktiviteten hos energicentra och deras frekvens eller vibrationer.


Ta en titt i din omgivning och börja associera de färger du ser med betydelsen från chakras färger. Genom att inreda medvetet kan du ge din meditation en djupare mening och insikt i din upplevelse.

1 kommentarer: